Priemysel 4.0 a riadené uťahovanie

DEFINÍCIA PRIEMYSLU 4.0

V súčasnosti sa zavádza štvrtá priemyselná revolúcia. Charakterizuje ju využívanie informačných a komunikačných technológií v pracovnom prostredí. Základným stavebným kameňom je priemysel 3.0. Stroje sú doplnené o sieťové prepojenia a internet. Sieťové prepojenie všetkých týchto strojov vedie k vytvoreniu "kyberneticko-fyzických výrobných systémov". Priemysel 4.0 je označenie pre budúcu transformáciu a inováciu výrobných procesov. Digitalizácia a internet umožnia úplné prepojenie a automatizáciu všetkých výrobných procesov a služieb. Keď hovoríme o priemysle 4.0, hovoríme o takzvaných "inteligentných továrňach". Len presne nastavené predvýrobné procesy umožnia podnikom dokonale prevádzkovať automatizované továrne, v ktorých ľudia komunikujú

Súčasné trendy vo výrobe :

- Internet of things

- Umelá inteligencia

- Cloud

- Big Data

- Systémové inžinierstvo

- Výroba bez kreslenia

- Reverzné inžinierstvo

- Aditívna výroba

Používanie nových nástrojov a metód Priemyslu 4.0 by malo firmám ušetriť peniaze, čas a zvýšiť flexibilitu. Na správne a dobré fungovanie je potrebná rýchla sieť a kvalitný hardvér, pretože medzi hlavné riziká patria útoky hackerov alebo zneužitie údajov. Prinesie to aj nádej na zlepšenie kvality ľudského života a zánik fyzicky náročných profesií.

 

Riadené skrutkovanie a priemysel 4.0.

Prvá generácia riadených skrutkovačov Ingersoll-Rand, s ktorou sme sa ako distribútor stretli v roku 2003, už spĺňala niektoré požiadavky Industry 4.0. Najmä pokiaľ ide o zber údajov. Dnes sú všetky riadiace jednotky vybavené sieťovými prvkami a je možné nielen zbierať definované údaje o samotnom procese uťahovania, ale je možné aj náradie ovládať, posielať servisné a chybové hlásenia napríklad na e-mail alebo telefón atď. Pri ručnej montáži to znamená najmä zapnutie alebo vypnutie uťahovania, zmenu uťahovacích programov, vyžiadanie údajov, vyžiadanie stavu nástroja. Pri robotickom skrutkovaní navyše kompletné externé riadenie montážneho procesu.

Produkt
Výrobca
moment pracovný
moment maximálny
prevedenie
Cena
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE VSTAVANÉ

46774808
1 - 4
5
Vestavné
Cena na vyžiadanie
-
-
-
Cena na vyžiadanie
-
-
-
Cena na vyžiadanie
AKU RIADENÉ PIŠTOLOVÉ SKRUTKOVAČE

QXXD2PT018PQ04
3.6 - 18
-
Pistolové
Cena na vyžiadanie
AKU RIADENÉ SKRUTKOVAČE UHLOVÉ

QXXD2AT015PS06
3 - 15
-
Úhlové
Cena na vyžiadanie
Vendor Slider Fiam
Vendor slider IR
Vendor Slider Norbar
Vendor Slider Ohtake
Vendor Slider Plarad