Meranie uťahovacieho momentu

Vykonávame zákazkové merania krútiaceho momentu pneumatických, elektrických a elektricky riadených uťahovákov.
V prípade náradia Ingersoll-Rand vykonávame aj rekalibráciu elektrického a akumulátorového náradia, čím zákazníkovi ušetríme náklady na opätovné meranie, ak sú hodnoty nesprávne.

Naše snímače krútiaceho momentu sú pravidelne kalibrované spoločnosťou CMI ako referenčné meradlá. Dokážeme pokryť rozsah od 0,4 do 3 000 [Nm].

Výstupom merania je správa o štúdii spôsobilosti zariadenia.

Vendor Slider Fiam
Vendor slider IR
Vendor Slider Norbar
Vendor Slider Ohtake
Vendor Slider Plarad