Riadené DC náradie

   Systémy elektricky riadených uťahovákov sú zariadenia určené pre presné skrutkovanie s možnosťou archivácie údajov o utiahnutie. Tieto systému umožňujú vykonať skrutkový spoj tak, aby presne zodpovedal predpisu utiahnutie a nedochádzalo k pretiahnutie či nedotiahnutie spojov. Systém má grafické znázornenie kriviek uťahovanie.

Je možné uťahovať nielen na moment, ale aj na uhol utiahnutie, medza klzu. Ďalšími možnými krokmi utiahnutie môže byť pootočenie vretena pre ľahký nábeh kľúče, spätné otočenie, povolenie na moment atď. Systém je vybavený kroky pre presnú montáž samořených a špeciálnych skrutiek. Súčasťou je kompletná štatistické vyhodnocovanie a nastavenie štatistických či údržbových alarmov.

Elektrické ručné uťahováky aj vstavaná vretena prešli výraznou inováciou, ako zo strany ergonómia tak zo strany funkčných prvkov. Pri ručných uťahovákov je to predovšetkým zníženie hmotnosti a zvýšenie rýchlosti a presnosti náradie, zníženie hladiny hluku a umiestnenia svetelnej signalizácie priamo na náradie. Digitálne menič snímaných hodnôt krútiaceho momentu a uhla pootočenie je integrovaný priamo v náradí, čo zvyšuje jeho presnosť a spoľahlivosť.

Filtr

Filtry

moment pracovný (Nm)
spôsob spustenia
Základné zobrazenie
Zobrazenie s parametrami
Produkt
Zařazení
spôsob spustenia
moment pracovný
Cena
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774758
Průmyslové
Páčkou
2 - 8
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774766
Průmyslové
Páčkou
2 - 8
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774337
Průmyslové
Páčkou + zatlačením
0.3 - 1.6
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774345
Průmyslové
Páčkou + zatlačením
0.3 - 1.6
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774360
Průmyslové
Páčkou + zatlačením
0.6 - 2.4
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774378
Průmyslové
Páčkou + zatlačením
0.6 - 2.4
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774394
Průmyslové
Páčkou + zatlačením
1 - 4
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774402
Průmyslové
Páčkou + zatlačením
1 - 4
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774428
Průmyslové
Páčkou + zatlačením
1.3 - 5.6
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774436
Průmyslové
Páčkou + zatlačením
1.3 - 5.6
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774451
Průmyslové
Páčkou + zatlačením
2 - 8
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774469
Průmyslové
Páčkou + zatlačením
2 - 8
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774485
Průmyslové
Zatlačením
0.3 - 1.6
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774493
Průmyslové
Zatlačením
0.3 - 1.6
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774519
Průmyslové
Zatlačením
0.6 - 2.4
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774527
Průmyslové
Zatlačením
0.6 - 2.4
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774543
Průmyslové
Zatlačením
1 - 4
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774550
Průmyslové
Zatlačením
1 - 4
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774576
Průmyslové
Zatlačením
1.3 - 5.6
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774584
Průmyslové
Zatlačením
1.3 - 5.6
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774600
Průmyslové
Zatlačením
2 - 8
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774618
Průmyslové
Zatlačením
2 - 8
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774881
Průmyslové
Páčkou
0.3 - 1.6
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774899
Průmyslové
Páčkou
0.3 - 1.6
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774832
Průmyslové
Páčkou
0.3 - 1.6
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774915
Průmyslové
Páčkou
0.6 - 2.4
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774923
Průmyslové
Páčkou
0.6 - 2.4
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774840
Průmyslové
Páčkou
0.6 - 2.4
Cena na vyžiadanie
Průmyslové
-
-
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774949
Průmyslové
Páčkou
1 - 4
Cena na vyžiadanie
Průmyslové
-
-
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774956
Průmyslové
Páčkou
1 - 4
Cena na vyžiadanie
Vendor Slider Fiam
Vendor slider IR
Vendor Slider Norbar
Vendor Slider Ohtake
Vendor Slider Plarad