Elektrické náradie

   Systémy elektricky riadených uťahovákov sú zariadenia určené pre presné skrutkovanie s možnosťou archivácie údajov o utiahnutie. Tieto systému umožňujú vykonať skrutkový spoj tak, aby presne zodpovedal predpisu utiahnutie a nedochádzalo k pretiahnutie či nedotiahnutie spojov. Systém má grafické znázornenie kriviek uťahovanie.


Je možné uťahovať nielen na moment, ale aj na uhol utiahnutie, medza klzu. Ďalšími možnými krokmi utiahnutie môže byť pootočenie vretena pre ľahký nábeh kľúče, spätné otočenie, povolenie na moment atď. Systém je vybavený kroky pre presnú montáž samořených a špeciálnych skrutiek. Súčasťou je kompletná štatistické vyhodnocovanie a nastavenie štatistických či údržbových alarmov.

DC riadené náradie
Elektrické ručné uťahováky aj vstavaná vretena prešli výraznou inováciou, ako zo strany ergonómia tak zo strany funkčných prvkov. Pri ručných uťahovákov je to predovšetkým zníženie hmotnosti a zvýšenie rýchlosti a presnosti náradie, zníženie hladiny hluku a umiestnenia svetelnej signalizácie priamo na náradie. Digitálne menič snímaných hodnôt krútiaceho momentu a uhla pootočenie je integrovaný priamo v náradí, čo zvyšuje jeho presnosť a spoľahlivosť.

elektrické skrutkovače
Elektrické skrutkovače sú vhodné pre montáže v ľahkom priemysle prevažne v elektrotechnickom. Používajú sa pre malé momenty v rozmedzí od 0,1 do 6,4 [Nm].
V ponuke máme 2 série elektrických skrutkovačov: sériu VersaTec a sériu ESD (skrutkovače s antistatickou úpravou). Elektrické skrutkovače ďalej ich rozdeľujeme podľa tvaru na priame, pištoľové a uhlové.

Filtr

Filtry

Výrobca
Základné zobrazenie
Zobrazenie s parametrami
Produkt
Zařazení
Výrobca
Cena
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774758
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774766
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774337
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774345
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774360
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774378
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774394
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774402
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774428
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774436
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774451
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774469
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774485
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774493
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774519
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774527
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774543
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774550
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774576
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774584
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774600
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PIŠTOĽOVÉ

46774618
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774881
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774899
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774832
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774915
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774923
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774840
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774949
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
DC RIADENÉ SKRUTKOVAČE PRIAME

46774956
Průmyslové
Cena na vyžiadanie
Vendor Slider Fiam
Vendor slider IR
Vendor Slider Norbar
Vendor Slider Ohtake
Vendor Slider Plarad